+381 63 1316343 // +381 37 3875598

Obaveštenje za kupce – Sadnja i prodaja sadnica 2019/20

Obaveštenje za kupce – Sadnja i prodaja sadnica 2019/20

Obaveštenje za kupce – Sadnja i prodaja sadnica 2019/20

Obaveštenje za kupce – Proučiti obavezno

Period sadnje sadnica

Sadnja počinje onog trenutka kada biljka dođe u fazu mirovanja, a to je period od 1. novembra do oko 10. aprila, u zavisnosti od jesenjih ranih mrazeva i prolećnih temperatura.

Priprema zemljišta pre sadnje

• Oranje
• Kultiviranje ili tanjiranje
• Kopanje jama širine min. 40cm, a dubine min 35cm.

Ukoliko zemljište nema uslova za oranje, kopaju se veće jame i to 50 do 60 cm širine i minimum 40-ak centimetara dubine. Preporučljivo je da se nakon kopanja jama u njih ubaci od 2 do 4 lopate pregorelog stajnjaka. Ubačeni stajnjak koji se nalazi na dnu jame prekriti slojem sitne zemlje debljine od 10 do 15 cm, da stajnjak ne bi došao u kontakt sa korenom zasađene sadnice.

Postupak sadnje sadnica golog korena

• Prekratiti korenov sistem na 10 do 15 cm od osnove
• Staviti sadnicu u iskopanu jamu i ubaciti sitnu zemlju u korenov sistem
• Kalemljeno mesto na sadnici treba ostati minimum 2cm izvan zemlje
• Dobro nagaziti oko sadnice i zaliti sa 10-ak litara vode, zatim, kada se voda povuče, dodati ponovo zemlju.

 

Postupak sadnje sadnica u kesama ,saksijama i kontejnerima

Kod kontejnerskih sadnica kopa se jama širine 40cm i dubine od 30 cm
Ukoliko ima stajnjaka, u jamu ubaciti 1 do 2 lopate, a zatim dno jame prekriti sitnom zemljom
Nakon toga, pažljivo skinuti ili opseći kesu ili saksiju u kojoj se nalazi sadnica, pritom vodeći računa da zemlja ostane na korenu biljke
Biljku sa zemljom oko korena spustiti u jamu za 5 cm dublje nego što je sadnica bila u saksiji
Zemlju oko biljke ne treba gaziti, već treba ručno dodavati zemlju, pa polivati i postupak ponavljati više puta
Ukoliko nemate stajskog đubriva, po vrhu jame nakon sadnje dodati oko 50 grama NPK đubriva.
Posetite nas sajt – Uskoro saveti za primenu agrotehnickih mera